Yhteystiedot | SEYn neuvojat

SEYn neuvojat alueella

SEYn eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja puhelimitse tai sähköpostitse ja suurin osa myös tekee saamiensa ilmoitusten perusteella eläinsuojeluneuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin.

SEYn neuvojien yhteystiedot löytyvät SEYn sivuilta.